Obejmy montażowe

Obejmy montażowe służą do łączenia paneli ze słupami. W naszej ofercie posiadamy dwa typy obejm:

a) OM-1 - do łączenia paneli obok słupów.

Standardowy typ obejmy do słupów profilowych 60x40; na specjalne zamówienie oferujemy obejmy do innych profili kwadratowych (np. 40x40, 80x80) lub okrągłych (np. fi42, fi48).

W zależności od ułożenia linii ogrodznenia wyróżniamy trzy rodzaje obejm OM-1

- pośrednia - linia ogrodzenia biegnie prosto

posr.jpg 

- narożna - linia ogrodzenia skręca pod kątem około 90º

nar.jpg 

- końcowa - ogrodzenie kończy się

koncowa.jpg 

b) OM-2 - do łączenia paneli przed słupami.

Standardowy typ obejmy do słupów profilowych 60x40; na specjalne zamówienie oferujemy obejmy do innych profili (np 80x40, 100x40).

 
om-2_1.jpg

      om-2.jpg